درباره مای پای

همه چیز از برنامه‌ای شروع شد که تلویزیون از کوچکترین کامپیوتر طراحی شده رونمایی می کرد. بعدها به آن رزبری پای گفتند و نسخه‌های اولیه بسیار نوآورانه بود. اکنون تعداد کامپیوترهای تک برد بسیار شده و هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. قرار نیست ادعای چیزی کنیم که ادعا در این روزگار پرسرعت و شتابزده بیهوده است. علاقه‌مان که مشخص است، تنها میخواهیم در گوشه‌ای از این دنیای عمیق و وسیع الکترونیک-کامپیوتر خود را سرگرم کرده باشیم و چیز یاد بگیریم.

امیدواریم در این مسیر همراهان و علاقه‌مندان بیشتری پیدا کنیم (: